Amadolobha - TPAN

I-ICAN UMSEBENZI: UKUSEBENZA IZIKHATHI LE-TPAN

Ucingo olusemhlabeni wonke oluqhamuka emadolobheni namadolobhana ukusekela Isivumelwano se-UN on Prohibition of Nuclear Weapons

Izikhali zenuzi ziyisongelo engamukeleki kubantu kuyo yonke indawo. Yingakho, i-7 ka-Julayi ye-2017, izizwe ze-122 zivotele ukuvuma ISivumelwano Sokuvimbela Izikhali Zase-Nuclear. Bonke ohulumeni bamazwe manje bamenyiwe ukuba basayine futhi baqinisekise lesi sivumelwano esibaluleke kakhulu emhlabeni wonke, esivumela ukusetshenziswa, ukukhiqizwa nokugcinwa kwezikhali zenuzi futhi ubeka isisekelo sokuqedwa kwabo bonke. Amadolobha namadolobha angasiza ekukhiqizeni ukwesekwa kwesivumelwano ngokusekela ucingo lwe-ICAN: "Amadolobha asekela i-TPAN".