Bonisa

I-Manifesto ye-3rd World March for Peace and Nonviolence

* Le Manifesto ingumbhalo okuvunyelwene ngawo ezwenikazi laseYurophu, ukuqinisekiswa kwawo ngokuvumelana nawo wonke amazwekazi akukho.

Eminyakeni eyishumi nane ngemva kweMashi Yomhlaba Wokuqala Wokuthula Nokungabi Nodlame, izizathu ezayigqugquzela, kude nokuncishiswa, ziye zaqiniswa. Namuhla i 3ª World March for Ukuthula kanye Nonviolence, idingeka kakhulu kunangaphambili. Siphila ezweni lapho ukudelelwa kwabantu kukhula, lapho ngisho neNhlangano Yezizwe Ezihlangene ingenayo inkomba ekuxazululeni izingxabano zamazwe ngamazwe. Izwe elingena ezimpini eziningi, lapho ukungqubuzana “kwezindawo zepolitiki” phakathi kwemibuso ebusayo nesafufusa kuthinta izakhamuzi kuqala nakuqala. Ngezigidi zabafuduki, ababaleki kanye nabantu abangenamakhaya abaphoqelelwa ukuba baphonsele inselelo imingcele egcwele ukungabi nabulungisa nokufa. Lapho bezama ukuthethelela izimpi nokubulalana kwabantu abaningi ngenxa yezingxabano mayelana nezinsiza eziya ngokuntuleka. Izwe lapho ukugxila kwamandla ezomnotho ezandleni ezimbalwa kwephula, ngisho nasemazweni athuthukile, noma yikuphi okulindelekile emphakathini ophila kahle. Ngamafuphi, izwe lapho ukulungiswa kobudlova, egameni elithi "ukuphepha", kuye kwaholela ezimpini zezilinganiso ezingalawuleki.

Kukho konke lokhu, abahlanganyeli be- 3ª World March for Ukuthula kanye Nonviolence , “thina, abantu”, sifuna ukuphakamisa isililo esikhulu emhlabeni wonke ku-:

“Sisekupheleni kwenkathi yomlando omnyama futhi akukho okusazofana nakuqala. Kancane kancane ukuntwela kosuku olusha kuzoqala ukuntwela; amasiko azoqala ukuqondana; Abantu bazothola isifiso esikhulayo senqubekela phambili yabo bonke abantu, beqonda ukuthi inqubekelaphambili yabambalwa igcina ngokuqhubekayo kumuntu. Yebo, kuyoba nokuthula futhi ngaphandle kwesidingo kuyoqondwa ukuthi isizwe somuntu wendawo yonke sesiqala ukwakheka. Khonamanjalo, thina esingezwa sizosebenza kusukela namuhla kuzo zonke izingxenye zomhlaba ukufaka ingcindezi kulabo abathatha isinqumo, ukusabalalisa izinhloso zokuthula ezisekelwe endleleni yokungabi nodlame, ukulungisa indlela yezikhathi ezintsha. .”

Isilo (2004)

NGOBA KUMELE KWENZIWE OKUTHILE!!!

Ngiyazibophezela ukukweseka lokhu ngawo wonke amandla ami futhi ngokuzithandela. 3rd World March for Peace and Ukungabi nodlame ezosuka e-Costa Rica ngo-Okthoba 2, 2024 futhi ngemva kokuzungeza iplanethi nayo izophelela e-San José de Costa Rica ngoJanuwari 4, 2025, ifuna ukwenza kubonakale futhi kunikeze amandla lokhu kunyakaza, imiphakathi kanye izinhlangano, ekuhlanganeni kwemizamo yomhlaba wonke evuna lezi zinhloso.

Ngiyasayina: